Analyser for
private og bedrifter

Åpent man - tor kl. 09-15

ValdresLab er et akkreditert laboratorium som utfører mikrobiologiske, fysikalske og kjemiske analyser på vann, næringsmidler og miljøprøver. Vi mottar vann og næringsmidler til analyse fra både private og bedrifter, og kan utføre eller videreformidle stort sett alle analyser. Vårt mål er å gi tilby analyser tilpasset lokale behov.

Svindelforsøk

Vi ønsker å gjøre obs på at vi har oppdaget at det har blitt sendt ut en e-post som er undertegnet med navnet til en av de ansatte ved ValdresLab. I denne etterspørres informasjon i forbindelse med betaling. E-post adressen har ingen forbindelse til ValdresLab. Alle e-poster fra oss kommer fra @valdreslab.no
Dersom dere mottar e-post som virker mistenkelig bes dere om å ta direkte kontakt med oss. Ikke besvar eventuelle mistenkelig e-poster, og si ifra direkte til oss slik at vi kan ta saken videre med politiet. På forhånd takk! 

NB! Vi mottar prøver til analyse mandager og tirsdager helst før klokka 12

Dersom det er ønskelig å levere en av de andre dagene finner vi som regel en god løsning for mottak av prøver, også utenfor normal arbeidstid. Vi har blant annet en ordning for mottak av prøver søndag kveld for de som er på vei hjem fra hytta. Vannprøver må fylles i steril vannprøveflaske som du får utdelt på alle servicetorg i alle kommuner i Valdres og Hallingdal. Se under "kontakt" for adresse og veibeskrivelse til oss.

koronavirus-tema.png
Informasjon i forbindelse med Korona-pandemi

Som følge av spredning av et tidligere ukjent Koronavirus har Verdens helseorganisasjon (WHO) erklært at vi har en pandemi. Viruset har spredd seg over hele verden, herunder også Norge. Myndighetene lokalt og nasjonalt gjør stadig vurderinger, og innfører tiltak for å begrense spredningen.  

ValdresLab har i den anledning innført følgende tiltak og retningslinjer:

 
Kunder:

 • Inntil videre ønsker vi at så få som mulig kommer inn i lokalene våre. Vi har derfor bygget om lokalene våre, og har nå en resepsjonsluke som medfører at kunder ikke trenger å gå inn i våre lokaler lenger verken for å levere prøver eller hente prøvetakingsutstyr. Prøver settes igjen her. Husk å fylle ut følgeskjema, og krysse aktivt av for analyser/analysepakker på skjemaets bakside. Det oppfordres til god håndhygiene, også ved håndtering av prøver.

 • Kunder oppfordres til å stille eventuelle spørsmål i forbindelse med prøveinnlevering per e-post og/eller telefon. Det er også fullt mulig å ringe på døren for å snakke direkte med en av oss. Dørklokkeknapp er plassert ute ved mottaksluken. 

 • Av smittevernhensyn bes kunder også om å bruke ansiktsmaske dersom det er ønskelig å snakke med en av oss ved prøveinnlevering. De ansatte bruker maske ved eventuell kontakt med kunder.

For å redusere sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen:  

 • Ansatte som viser tegn på sykdom blir bedt om å holde seg hjemme.

 • Dersom ansatte skulle havne i karantene/har familiemedlemmer i karantene, vil disse jobbe hjemmefra.

 • Eventuell deltakelse på seminarer/kurs/andre jobbrelaterte reiser utsettes/innstilles på ubestemt tid.

 • Møtevirksomhet utsettes, eller utføres på alternative måter (elektronisk).

 Generelt:

 • Følg FHI sine retningslinjer for god håndhygiene. Dekk til munn og nese ved hosting/nysing.

 • Avstand på minimum 1 meter skal holdes.

 • Pakker signeres det ikke for ved mottak inntil videre.

 • Det blir ingen håndhilsning inntil videre.

 • All håndtering av flasker gjøres med engangshansker på.

ValdresLab ønsker å bidra i fellesdugnaden, ivareta de ansattes helse, og gjennom dette også bidra til å minimere all potensiell spredning av viruset. Samfunnet består av mange menneskegrupper som ikke tåler å bli utsatt for et virus av denne typen. Det er derfor svært viktig at alle er ekstra forsiktige.

Disse tiltakene vil gjelde inntil videre, og oppdateres med bakgrunn i helsemyndighetenes vurderinger og anbefalinger. ValdresLab vil fortløpende vurdere ny informasjon fra helsemyndighetene.

 

Ellers vises det til følgende nettsider og instanser for til enhver tid oppdatert informasjon:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public