Analyser for
private og bedrifter

Åpent man - tor kl. 09-15

ValdresLab utfører mikrobiologiske, fysikalske og kjemiske analyser av vann og næringsmidler. Vi mottar vann og næringsmidler til analyse fra både private og bedrifter. Vi kan utføre eller videreformidle stort sett alle analyser. Vårt mål er å gi næringslivet, kommunene og private i Valdres et godt analysetilbud tilpasset de lokale behov. Vi mottar også prøver fra vår nabodal Hallingdal.

NYTT! Endring av navn på analyse fra Staphylococcus aureus til koagulasepositive stafylokokker

Vi endrer nå navn på analyse fra Staphylococcus aureus til koagulasepositive stafylokokker. Grunnen til endringen er at betegnelsen S. aureus er noe misvisende da metoden hele tiden har fanget opp alle koagulasepositive stafylokokker (som S. intermedius og S. hyicus) og ikke bare S. aureus. Felles for disse er at de alle er i stand til å produsere enterotoksiner (gift) i mat, og derved forårsake matforgiftning.

NB! Vi mottar prøver til analyse mandager og tirsdager helst før klokka 12

Dersom det er ønskelig å levere en av de andre dagene, finner vi som regel en god løsning for mottak av prøver, også utenfor normal arbeidstid. Vi har blant annet en ordning for mottak av prøver søndag kveld for de som er på vei hjem fra hytta. Vannprøver må fylles i steril vannprøveflaske som du får utdelt på alle servicetorg i alle kommuner i Valdres og Hallingdal. Se under "kontakt" for adresse og kjørebeskrivelse til oss.