Analyser for
private og bedrifter

Åpent man - tor kl. 09-15

ValdresLab utfører mikrobiologiske, fysikalske og kjemiske analyser av vann og næringsmidler. Vi mottar vann og næringsmidler til analyse fra både private og bedrifter. Vi kan utføre eller videreformidle stort sett alle analyser. Vårt mål er å gi næringslivet, kommunene og private i Valdres et godt analysetilbud tilpasset de lokale behov. Vi mottar også prøver fra vår nabodal Hallingdal.

koronavirus-tema.png
Informasjon i forbindelse med Korona-pandemi

Som følge av spredning av et tidligere ukjent Koronavirus har Verdens helseorganisasjon (WHO) erklært at vi har en pandemi. Viruset har spredd seg til store deler av verden, herunder også Norge. Myndighetene lokalt og nasjonalt gjør stadig vurderinger og innfører tiltak for å begrense spredningen.  

ValdresLab har i den forbindelse midlertidig endret sine retningslinjer og prosedyrer for prøvemottak.

Vi holder per nå åpent som vanlig, og inntil videre er det heller ingen endringer forbundet med prosedyre for innsending av prøver med buss fra Hallingdal.  


Prøvemottak vil foregå på følgende måte: 

  • Prøver settes igjen på denne trallen. Dager for prøvemottak, og tidspunkt for innlevering er de samme som ellers.
  • NB! Kun ved særskilt behov for å snakke med oss direkte kan kunde gå inn i resepsjonsområdet i våre lokaler. I så tilfelle må hender vaskes grundig (toalett hvor dette kan gjøres, finnes i gangen vis a vis inngangsdøren til våre lokaler). Antibac som finnes i resepsjonen benyttes deretter.
  • Ellers oppfordres kunder til å avklare diverse i forbindelse med vannprøver per telefon, e-post eller ved å kontakte oss gjennom vår nettside.
  • Vi ber om at alle husker å fylle ut følgeskjema i sin helhet for å minimere ekstraarbeidet med å innhente nødvendige opplysninger i forbindelse med prøveregistrering. Utfylling av følgeskjema gjelder både skjemaets forside, og skjemaets bakside der analysevalg foretas aktivt av kunde.  Har dere avtale med oss om prøvetaking kan dere vise til denne på skjema.

God håndhygiene

Ved mottak og ellers håndtering av prøver benytter vi oss hovedsakelig av engangshansker. På lik linje oppfordres alle kunder som håndterer prøver til å gjøre det samme. God håndhygiene er nøkkelen til å forhindre ytterligere smitte. Benytt engangshansker ved håndtering av prøver, eller vask og sprit hender godt både før og etter prøveuttak. Dersom prøvene tas på steder der det ikke er tilgang til håndvask bes kunde om å benytte Antibac (flytende eller servietter). 

Vi ser an situasjonen løpende, og med nasjonale retningslinjer til grunn. Skulle det oppstå endringer vil kunder bli oppdatert om dette.

 

Ellers vises det til følgende nettsider og instanser for til enhver tid oppdatert informasjon:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

NB! Vi mottar prøver til analyse mandager og tirsdager helst før klokka 12

Dersom det er ønskelig å levere en av de andre dagene, finner vi som regel en god løsning for mottak av prøver, også utenfor normal arbeidstid. Vi har blant annet en ordning for mottak av prøver søndag kveld for de som er på vei hjem fra hytta. Vannprøver må fylles i steril vannprøveflaske som du får utdelt på alle servicetorg i alle kommuner i Valdres og Hallingdal. Se under "kontakt" for adresse og kjørebeskrivelse til oss.