Analyser for
private og bedrifter

Til alle våre kunder i Hallingdal: grunnet nedleggelse av Fagernes Skysstasjon fra og med 1.april 2023 må alle betale og levere direkte til bussjåføren på bussen fra Gol til Fagernes. Ved sending av prøve fra f.eks. Geilo må det sørges for at det betales for både Geilo-Gol og Gol-Fagernes samt at du må forsikre deg om at bussjåføren får sendt den videre med bussen fra Gol til Fagernes. Ordningen med å sette prøver på skapet som deretter skal plukkes opp av bussjåføren blir helt avviklet.
Åpent man - tor kl. 09-15

ValdresLab er et akkreditert laboratorium som utfører mikrobiologiske, fysikalske og kjemiske analyser på vann, næringsmidler og miljøprøver. Vi mottar vann og næringsmidler til analyse fra både private og bedrifter, og kan utføre eller videreformidle stort sett alle analyser. Vårt mål er å gi tilby analyser tilpasset lokale behov.

NB! Vi mottar prøver til analyse mandager og tirsdager helst før klokka 12

Dersom det er ønskelig å levere en av de andre dagene finner vi som regel en god løsning for mottak av prøver, også utenfor normal arbeidstid. Vi har blant annet en ordning for mottak av prøver søndag kveld for de som er på vei hjem fra hytta. Vannprøver må fylles i steril vannprøveflaske som du får utdelt på alle servicetorg i alle kommuner i Valdres og Hallingdal. Se under "kontakt" for adresse og veibeskrivelse til oss.

IMG_7817_Stor.jpg
ValdresLab tar i mot prøver alle mandager og tirsdager helst før klokka 12 med unntak av følgende uker i 2023:

- Uke 14, 3. -10. april (i forbindelse med påske) 

- Uke 20, 15.-19. mai (i forbindelse med 17.mai feiring og Kristi Himmelfartsdag).

- Uke 29 og 30, 17. juli - 28. juli (sommerferie)

- Uke 42, 16.-20.oktober eller 43, 23.-27. oktober (MIKRO seminar - kurs for de ansatte)

- Uke 52, 25. - 30. desember (jul)

IMG_8404_Stor.jpg
Akkreditert Pseudomonas aeruginosa

ValdresLab har i lang tid tilbudt analysen Pseudomonas aeruginosa i badebassengvann uakkreditert, og har gleden av å informere om at denne analysen nå tilbys akkreditert. 

koronavirus-tema.png
Informasjon i forbindelse med Korona-pandemi

Norge er nå gjenåpnet, men vi hører stadig om oppblussing på lokalt nivå rundt om i landet. Myndighetene lokalt og nasjonalt gjør stadig vurderinger, og innfører tiltak for å begrense spredningen.  

ValdresLab opprettholder en del av tiltakene og retningslinjene som ble innført når Korona-pandemien blusset opp. 
 
Kunder:

  • Vi ønsker fortsatt å motta prøver i resepsjonsluken. Dette medfører at vi får begrenset omfanget av mennesker som går inn i våre lokaler. Dette gjelder også dersom prøvetakingsstyr skal hentes. Det står til enhver tid noe ferdigpakket prøvetakingsutstyr i mottaket. For behov for mer/annen type prøvetakingsutstyr oppfordres kunder til å ta kontakt på forhånd slik at dette kan klargjøres.  Husk å fylle ut følgeskjema, og krysse aktivt av for analyser/analysepakker på skjemaets bakside. Det oppfordres til god håndhygiene, også ved håndtering av prøver.

  • Kunder oppfordres til å stille eventuelle spørsmål i forbindelse med prøveinnlevering per e-post og/eller telefon. Det er også mulig å ringe på døren for å snakke direkte med en av oss. Dørklokkeknapp er plassert ute ved mottaksluken. 

For å redusere sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen:  

  • Ansatte som viser tegn på sykdom blir bedt om å holde seg hjemme.

  • Dersom ansatte skulle havne i karantene/har familiemedlemmer i karantene, vil disse jobbe hjemmefra.

 Generelt:

  • Følg FHI sine retningslinjer for god håndhygiene. Dekk til munn og nese ved hosting/nysing.

  • Pakker signeres det ikke for ved mottak inntil videre.

  • Det blir ingen håndhilsning inntil videre.

ValdresLab ønsker å bidra i fellesdugnaden, ivareta de ansattes helse, og gjennom dette også bidra til å minimere all potensiell spredning av viruset. Samfunnet består av mange menneskegrupper som ikke tåler å bli utsatt for et virus av denne typen. Det er derfor svært viktig at alle er forsiktige.

Disse tiltakene vil gjelde inntil videre, og oppdateres med bakgrunn i helsemyndighetenes vurderinger og anbefalinger. ValdresLab vil fortløpende vurdere ny informasjon fra helsemyndighetene.

 

Ellers vises det til følgende nettsider og instanser for til enhver tid oppdatert informasjon:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public