IMG_8404_Stor.jpg

Vannprøver fra melkerom

Dersom vannet kommer fra egen, privat vannkilde, eller vann fra et ikke-godkjent vannverk plikter melkeprodusenter å kontrollere vannkvaliteten på vann som blir brukt ved melking, og ved rengjøring av melkeutstyr. Viser her til KSL-standarden 2018, og dennes punkt 7.2.7. Punktet viser til Drikkevannsforskriften samt andre relevante lover og forskrifter.

Vannprøve skal analyseres minst en gang årlig, men hver høst i tidsrommet august-november. Dette gjelder for både støls- og gårdsprøver.

ValdresLab er et akkreditert laboratorium som utfører denne typen analyser. Analyseresultater rapporteres kunde så snart resultater foreligger, og skal inngå i melkeprodusentens internkontroll.  ValdresLab har lenge analysert vannprøver fra melkerom, og i den anledning hatt henting av prøver som en tilleggservice til våre kunder. Det er medlemmer av Nord-Aurdal Lions som reiser rundt og henter prøvene for oss.

Kunder som er påmeldte ordningen vil tidlig hver vår motta informasjon om når stølsprøverunden er, og når gårdsprøverunden (hjemmeprøver) er. På denne måten er samtlige kunder informert, og oppfordres på samme tid om å informere om eventuelle endringer innen gitt tidsfrist. Ved ønske om nærmere informasjon om ordningen, ta kontakt med oss per telefon eller e-post. 

Dersom det er ønskelig å levere prøven selv, så er dette også mulig. Ta også i så tilfelle kontakt for nærmere informasjon.