Personvern, generell- og nettbasert behandling av personopplysninger

Den europeiske personvernforordning The General Data Protection Regulation, GDPR, trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. 

Gjennom dens implementering i EU og EØS har den som mål å gi innbyggere i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikre at informasjon beskyttes. Mer informasjon om nytt regelverk, innføring i norsk lovgivning og endringene som følger av implementeringen finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no 

Informasjonen som følger gjelder ValdresLab AS sin håndtering av personopplysninger som innhentes både gjennom nettside og ved direkte oppdragshåndtering.

Personopplysninger som behandles:
– Navn på person/bedrift
– Kontaktperson (bedrift)
– (Firma)adresse og fakturaadresse 
– Telefonnummer og e-postadresse

ValdresLab AS innhenter ikke fødselsdato- og personnummer eller opplysninger om private betalingskort. 

Hvordan innhentes informasjon? 
ValdresLab AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Når man ønsker å få tilsendt prøvetakingsutstyr

Formålet med informasjonen som innhentes:
– For å kunne gi tilgang til våre tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på www.valdreslab.no lagres i vårt e-postsystem, når slike skjemaer sendes oss som e-post. Kommer skjemaer inn sammen med analyseoppdrag, blir slike lagret sammen med rådata for prøve og arkiveres i permer i henhold til lagringstid som er godkjent i vårt kvalitetssystem – 3-5 år. 
Er det utført analyseoppdrag, har ValdresLab AS registrert Navn, adresse, tlf.nr. og evt. e-post adresse ved opprettelse av kundeforhold. Opplysninger er her kun tilgjengelig for ansatte ved ValdresLab AS via innlogging med brukernavn og passord. Opplysningene er nødvendige for å kunne gi ut prøvesvar samt å utføre fakturering. Opplysninger i kunderegister slettes ikke, men brukes heller ikke. Lengst arkiveringstid kan hjemles i regnskapsloven.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte ValdresLab AS. 

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. ValdresLab bruker underleverandør til å forestå regnskapstjenester og betalingsoppfølging, og slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av ValdresLab.

Rettigheter
Ved å ta i bruk ValdresLab sin nettside har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at ValdresLab ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.