Analyseoversikt

Analyser vi utfører her på laboratoriet vises i oversikten under. Ta kontakt med oss for hjelp med valg av analyser. For øvrige analyser, kjemiske og fysikalske, benytter vi en av våre akkrediterte underleverandører av analysetjenester. Vi kan utføre eller videreformidle stort sett alle analyser. Ta kontakt med oss ved spørsmål om analyser som ikke nevnes i oversikten under. 

Ikke akkrediterte analyser er merket med *

DRIKKEVANN

 
Mikrobiologiske analyser:
Fysikalske/kjemiske analyser:
Koliforme bakterier  pH (surhetsgrad)
Escherichia coli (E.coli) Turbiditet (partikkelinnhold)
Intestinale enterokokker  Konduktivitet (ledningsevne)
Pseudomonas aeruginosa Farge
Kimtall (dyrkbare mikroorganismer) UV-transmisjon*
Clostridium perfringens Total hardhet*

 

 

NÆRINGSMIDLER

 
Mikrobiologiske analyser: Fysikalske/kjemiske analyser:
Aerobe mikroorganismer pH (surhetsgrad)*
Koliforme bakterier

Radiocesium

Escherichia coli (E.coli)   
Koagulasepositive stafylokokker   
Listeria monocytogenes  
Salmonella  
Mugg og gjær*  

Renholdskontroll

Petrifilmer*

Svaber (Listeria monocytogenes)

Annet

Radon i vann*

 

 

Se også:

ValdresLabs akkrediteringsomfang med metoder på Norsk Akkreditering.

Bestill prøvetakingsutstyr