Analyseoversikt

Dette er analyser vi utfører selv her på laboratoriet. Vi benytter en av våre underleverandører ved andre kjemiske og fysikalske analyser. Vi kan utføre eller videreformidle stort sett alle analyser, ta kontakt med oss!

Ikke akkrediterte analyser er merket med *

DRIKKEVANN

 
Mikrobiologiske analyser:
Fysikalske/kjemiske analyser:
Koliforme bakterier  pH (surhetsgrad)
Escherichia coli (E.coli) Turbiditet (partikkelinnhold)
Intestinale enterokokker  Konduktivitet (ledningsevne)
Pseudomonas aeruginosa* Farge
Kimtall (dyrkbare mikroorganismer) UV-transmisjon*
Clostridium perfringens Total hardhet*

 

 

NÆRINGSMIDLER

 
Mikrobiologiske analyser: Fysikalske/kjemiske analyser:
Aerobe mikroorganismer pH (surhetsgrad)*
Koliforme bakterier

Radiocesium

Escherichia coli (E.coli)   
Koagulasepositive staphylokokker   
Clostridium perfringens*  
Listeria monocytogenes  
Bacillus cereus*  
Salmonella  
Mugg og gjær*  
Enterobacteriaceae*  

Renholdskontroll

Petrifilmer*

Svaber (List. mono.)

Annet

Radon i bolig*

Radon i vann*

 

 

 

Se også:

ValdresLabs akkrediteringsomfang med metoder på Norsk Akkreditering.

Bestill prøvetakingsutstyr