_MG_2234_web.jpg

Vann

 

Det er flere arbeidssteg og logistikk ved arbeid med de mikrobiologiske og fysikalske analysene på drikkevann.

 

Analyse av drikkevann startes samme dag som vi mottar vannprøven her på ValdresLab. Vi starter med å registrere prøva inn i vårt fagdatasystem og den får et eget nummer som følger prøva under alle analyser.

Mikrobiologiske analyser starter alltid først slik at vannprøven ikke blir forurenset. Vannprøven ristes godt slik at mikroorganismene fordeler seg så jevnt som mulig og flaskehalsen brennes av.

Vi heller opp ulike volum i beger og petriskål til de forskjellige mikrobiologiske analysene og deretter tilsetter vi vekstmedier som inneholder de næringsstoffene som mikroorganismene trenger. Noe av vannprøven filtreres gjennom et filter som har så liten porestørrelse at mikroorganismene blir fanget opp på filteret og deretter legges dette oppå vekstmedie i en petriskål. Vi plasserer deretter mikroorganismene i forskjellige inkubatorskap som er innstilt på forskjellige temperaturer som mikroorganismene liker best å vokse i. For eksempel de mikroorganismene som finnes i avføring til dyr og mennesker trives best ved 37 °C og derfor dyrker vi dem ved denne temperaturen. Mikroorganismene skal nå få ligge i ro og vokse i henholdsvis 1, 2 og 3 døgn; det spørs hvilke mikroorganismer vi analyserer.

De koliforme bakteriene med E.coli kan leses av etter 20 timers inkubering og vi ser på om vannprøven har endret farge til gul og om den fluoriserer under UV-lys. Vi kan altså finne ut om det er fersk avføring i vannprøven din på cirka 20 timer.

Intestinale enterokokker kan leses av etter 2 døgns inkubering og hvis vi får typisk vekst på filteret så må vi flytte filteret over på en oppvarmet skål med et annet vekstmedie for å verifisere at det helt sikkert er intestinale enterokokker. Etter to timer må vi lese av prøven på nytt for å se om det har blitt et svart fargeomslag og først da kan vi si det sikkert at du har intestinale enterokokker i vannprøven din.

Clostridium perfringens kan leses av etter 1 døgns inkubering, men ved mistenkelig positiv vekst så må mikroorganismene sås over på næringsrik blodskål og inkuberes ett døgn til. Deretter må denne veksten på blodskål verifiseres med sur fosfatasetest for at vi skal være helt sikre på att det Clostridium perfingens til stede i din vannprøve.

Analysen av kimtall ved 22°C kan først avleses etter 3 døgn. Vi teller da alle kolonier som vokser fram på petriskålen. Som oftest er det hvite kolonier; rundinger i forskjellige størrelser fra 0,5-4 mm, men vi ser også kolonier med forskjellige farger som røde og lilla. De aller fineste koloniene er muggkolonier med sine lange tråder som lager flotte mønster i vekstmediet på petriskålen. 

Så snart de mikrobiologiske analysene er startet så flyttes resten av vannprøven over på fysikalsk avdeling på laboratoriet. Her setter vi i gang analyseroboten med alle vannprøvene slik at den kan kjøre utover kvelden. Dette er en autosampler som utfører analysene pH, konduktivitet, turbiditet og farge på vannprøvene. Vi har på forhånd utført en rekke kontroller av roboten slik at vi er sikre på att den fungerer som den skal og vi kan da plotte inn prøvenummer og ønsket analyse og fylle på tilhørende rør med vann.

 

* Bilde 1 - 6 Foto: Cathrine Dokken Belsheim
   Bilde 7 Foto: Christine Stokkebryn