Prøvetaking

 Prøvesettet består av:

 1. Orientering om prøvetaking og forsendelse
 2. Følgeskjema som leveres sammen med prøven, ferdig utfylt, og med avkrysning for analysevalg på skjemaets bakside. 
 3. Steril prøvetakingsflaske.

Innhold avhenger av analyseomfanget, men består ved rutineundersøkelser hovedsakelig av det ovenfor nevnte. 

 

Informasjon om prøver samt fremgangsmåte for prøvetaking

Vannprøvene tappes normalt fra kran, eksempelvis på kjøkkenet. Prøven vil da vise den vannkvaliteten som brukes i husholdningen. Andre ganger er det kvaliteten i vannkilden (brønnen) som ønskes testet. Det er viktig at kork og flaskehals ikke forurenses under prøveuttak. Hold derfor nederst på flasken uten å berøre flaskehalsen. Berør aldri innsiden av korken og legg ikke korken fra deg.

Prøve av vannkilden med uttak fra kran, normal prosedyre:

 • Fjern tuten på kran (hvis mulig), og flamber åpningen med en lighter eller lignende.
 • Skru på vannet, og la det renne jevnt i 3-5 minutter.
  Ikke reguler vannstrømmen under tapping og prøvetaking.
 • Skru av korken på flasken, og hold flasken under vannstrømmen.
 • Fyll flasken til flaskehalsen, og skru på korken igjen.


Prøve av vannet slik som det blir levert til vannkran (slik vannet drikkes til vanlig):

 • Skru på vannet, la det renne maks noen sekunder.
 • Skru av korken på flasken, fyll den opp til flaskehalsen, og skru på korken igjen.


Prøve fra brønn:

 • Skru av korken på flasken, hold nederst på den. Dypp den under overflaten, eller senk den ved hjelp av snorer og lodd.
 • Fyll flasken til flaskehalsen, og skru på korken igjen.


Prøve fra elv:

 • Skru av korken på flasken, hold nederst på den, og senk den ned i vannet med åpningen motstrøms.
 • Fyll flasken til flaskehalsen, og skru på korken igjen.


Levering/forsendelse

Prøver til bakteriologisk undersøkelse må bringes til laboratoriet så raskt som mulig etter prøveuttak. Hvis det går mer enn et par timer fra prøveuttak til prøven skal leveres til laboratoriet bør prøven holdes avkjølt (i kjøleskap/kjølebag med fryseelement). Alle vannprøver skal, i henhold til internasjonale og nasjonale standarder, analyseres innen 24 timer etter prøveuttak for å gi et representativt analysesvar.

Er det vanskelig å skaffe nødvendig emballasje/prøvetakingsutstyr, kan vi sende dette med post. Det vil da tilfalle et administrasjonsgebyr samt portokostnad

Kontakt oss gjerne dersom det er behov for/ønskelig at vi sender nødvendig emballasje per post.

 

Vi mottar prøver mandager og tirsdager, helst før klokka 12:00.
Prøver fra Hallingdal kan sendes med buss fra Gol Skysstasjon på nevnte dager kl. 11:50.
Prøver utenom vanlige mottaksdager mottas kun etter nærmere avtale.


Mottak onsdag eller torsdag vil, avhengig av analysetyper, kunne medføre helgearbeid. I så tilfelle vil det tilfalle et helgetillegg utover vanlig analysekostnad. Av den grunn oppfordrer vi kunder til å levere prøver mandag/tirsdag dersom mulig, og selvfølgelig dersom det ikke haster å få utført analyser. Kunder med fritidseiendommer i området/som ikke bor fast i Valdres/Hallingdal, og som grunnet dette ikke har mulighet til å levere på vanlige mottaksdager bes om å ta kontakt med oss per e-post/telefon for å avtale levering på søndag. Under normale arbeidsforhold etterstreber vi å rapportere analyseresultater innen fem virkedager etter at siste analyseresultat foreligger. Ved analyser som utføres hos ekstern leverandør av analysetjenester, eksempelvis jern og mangan, kan analyserapport normalt utstedes innen 3 uker.

 

 

 

 

 

NB! Det er viktig at kunder fyller ut følgeskjema. Husk å påføre dato og klokkeslett for prøveuttak, samt aktivt velge ønskede analyser/analysepakker på skjemaets bakside.

 

Bestill prøvetakingsutstyr