Prøvetaking

Orientering om prøvetaking og forsendelse av drikkevannsprøver

 

Prøvesettet består av:
1. Orientering om prøvetaking og forsendelse
2. Følgeseddel. Leveres sammen med prøven i utfylt stand
3. Steril plastflaske

 

PRØVETAKING
Vannprøvene tas normalt fra kran, for eksempel på kjøkkenet. Prøven vil da vise den vannkvaliteten som brukes i husholdningen.

Andre ganger er det kvaliteten i vannkilden (brønnen) som ønskes testet. I slike tilfelle må prøven tas direkte i brønnen. Enkelte ganger er det svært vanskelig å komme til i brønnen. I slike tilfelle kan prøven tas i krana, men man må forsøke å fjerne uheldige forhold som kan påvirke vannkvaliteten på veien fra kilden til tappepunktet.
Det er viktig at kork og flaskehals ikke forurenses under prøveuttak: Hold derfor nederst på flasken, uten å berøre flaskehalsen. Berør aldri innsiden av korken og legg ikke korken fra deg.

Flasken skal fylles nesten helt full. Hvis ikke annet er spesielt sagt, skal det være igjen en luftlomme på 3-4cm øverst. (Spesielle regler for eksempel ved analyse av alkalitet og oksygen).

Prøve fra kran, normal prosedyre:
• Åpne krana, og la vannet renne jevnt i 3-5 minutter. Reguler ikke vannstømmen under tapping og prøvetakingen.
• Åpne korken, og hold flaska under vannstrømmen.
• Sett korken på.

Prøve fra brønn:
• Åpne korken. Hold nederst på flaska og dypp flaska ned under overflaten, eller senk flaska ved hjelp av snorer og lodd.
• Fyll flaska nesten helt full.
• Sett korken på.

Prøve av brønnvannet ved uttak i kran:
• Fjern eventuell sil. Flamber kranåpningen.
• Åpne krana og la vannet renne jevnt i 3-5 minutter. Fortsett som "normal prosedyre".

Prøve fra elv:
• Åpne korken. Hold nederst på flaska. Senk flaska ned i vannet med åpningen motstrøms.
• Fyll flaska nesten helt full.
• Sett korken på.

 

LEVERING/FORSENDELSE
Prøver til bakteriologisk undersøkelse må bringes til laboratoriet så raskt som mulig etter prøveuttak. Hvis det går mer enn et par timer fra prøveuttak og til prøven blir levert på laboratoriet, bør prøven holdes avkjølt (kjøleskap/kjølebag med fryseelement). Alle vannprøver skal helst analyseres innen 24 timer etter prøveuttak i henhold til internasjonale og nasjonale standarder for å gi et representativt analysesvar.

Prøver leveres helst mandag eller tirsdag, og før Kl. 12. Dette er ønskelig for å redusere lørdag/søndagsarbeid ved laboratoriet. Vi tar i mot prøver også onsdager og torsdager (etter avtale), men da tilfaller det helgetillegg på 750 kroner.


SVAR
Under vanlige arbeidsforhold prøver vi å levere skriftlige svar samme dag som analysen er ferdig, et par dager postgang må da medregnes. Det kan også gis svar på telefon straks prøven er ferdig analysert (ett døgn for tarmbakterier, tre døgn for full bakteriologisk undersøkelse).

 

 

Svar på prøve

Under vanlige arbeidsforhold prøver vi å levere skriftlige svar samme dag som analysen er ferdig, et par dager postgang må da medregnes.

Det kan også gis svar på telefon straks prøven er ferdig analysert (ett døgn for tarmbakterier, tre døgn for full bakteriologisk undersøkelse).

 

Er det vanskelig å skaffe nødvendig emballasje/prøvetakingsutstyr, kan vi sende det til deg via posten. Det vil da tilfalle et admin.gebyr samt portokostnad
Kontakt oss gjerne dersom det er behov for/ønskelig at vi sender nødvendig emballasje per post.

Bestill prøvetakingsutstyr