_MG_2234_web.jpg

Prøvetaking

Sterile vannprøveflasker kan hentes gratis på servicetorgene i Valdres og Hallingdal. Du kan også stikke innom laboratoriet for å hente sterile vannprøveflasker eller annen nødvendig steril emballasje for prøveuttak. Ring oss ved behov for andre løsninger. Ved tilsending av prøvetakingsutstyr må vi ta betalt for dette. 

Prøvesettet består av:

 1. Orientering om prøvetaking og forsendelse.
 2. Følgeskjema som fylles ut av kunde og leveres sammen med prøven.
 3. Steril prøvetakingsflaske.

Innhold avhenger av analyseomfanget, men består ved rutineundersøkelser hovedsakelig av det ovenfor nevnte. 

Vannprøvene tappes normalt fra kran, eksempelvis på kjøkkenet. Prøven vil da vise den vannkvaliteten som brukes i husholdningen. Andre ganger er det kvaliteten i vannkilden (brønnen) som ønskes testet. Det er viktig at kork og flaskehals ikke forurenses under prøveuttak. Hold derfor nederst på flasken uten å berøre flaskehalsen. Berør aldri innsiden av korken og legg ikke korken fra deg.

Prøve av vannkilden og vannforsyningsnettet slik som det blir levert ut av vannkran (slik som vannet drikkes til vanlig):

 • Skru på vannet, la det renne maks noen sekunder eller like lenge som når du tapper deg et glass vann til vanlig.
 • Skru av korken på flasken, fyll den opp til flaskehalsen, og skru på korken igjen.

 Prøve av vannkilden og vannforsyningsnettet (uten kranpunktet) med uttak fra kran:

 • Fjern tuten på kran (hvis mulig), og flamber åpningen med en lighter eller lignende.
 • Skru på vannet, og la det renne jevnt i 3-5 minutter.
  Ikke reguler vannstrømmen under tapping og prøvetaking.
 • Skru av korken på flasken, og hold flasken under vannstrømmen.
 • Fyll flasken til flaskehalsen, og skru på korken igjen.

 Prøve fra brønn:

 • Skru av korken på flasken, hold nederst på den. Dypp den under overflaten, eller senk den ved hjelp av snorer og lodd.
 • Fyll flasken til flaskehalsen, og skru på korken igjen.


Prøve fra elv:

 • Skru av korken på flasken, hold nederst på den, og senk den ned i vannet med åpningen motstrøms.
 • Fyll flasken til flaskehalsen, og skru på korken igjen.


Levering/forsendelse/sterile vannprøveflasker

Prøver til bakteriologisk undersøkelse må bringes til laboratoriet så raskt som mulig etter prøveuttak, helst innen 12 timer, senest innen 24 timer. Hvis det går mer enn et par timer fra prøveuttak til prøven skal leveres til laboratoriet bør prøven oppbevares kjølig (i kjøleskap/kjølebag med fryseelement).

 

Servicetorgene til kommunene i Valdres og Hallingdal har sterile vannprøveflasker med skjema fra oss som dere kan hente. Er det vanskelig å skaffe nødvendig emballasje/prøvetakingsutstyr kan vi sende dette med post. Det vil da tilfalle et administrasjonsgebyr samt portokostnad

Vi mottar prøver mandager og tirsdager her på laboratoriet, helst før klokka 12:00. Alle kommuner i Valdres kan ta med prøver fra bedrifter og private på de dagene de selv skal levere prøver til ValdresLab. ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. For våre kunder i Hallingdal kan prøvene leveres inn mandager på servicetorget i Hol (klokka 9-11), Ål(9-11.30) og Gol(9-12).  


Prøver utenom vanlige mottaksdager mottas kun etter nærmere avtale.
Mottak onsdag eller torsdag vil, avhengig av analysetyper, kunne medføre helgearbeid. I så tilfelle vil det tilfalle et helgetillegg utover vanlig analysekostnad. Av den grunn oppfordrer vi kunder til å levere prøver mandag/tirsdag dersom mulig, og selvfølgelig dersom det ikke haster å få utført analyser. Kunder med fritidseiendommer i området/som ikke bor fast i Valdres/Hallingdal, og som grunnet dette ikke har mulighet til å levere på vanlige mottaksdager bes om å ta kontakt med oss per e-post/telefon for å avtale levering på søndag. Under normale arbeidsforhold etterstreber vi å rapportere analyseresultater innen fem virkedager etter at siste analyseresultat foreligger. Ved analyser som utføres hos ekstern leverandør av analysetjenester, eksempelvis jern og mangan, utstedes analyserapport normalt innen 3 uker.

 

NB! Det er viktig at kunder fyller ut følgeskjema. Husk å påføre dato og klokkeslett for prøveuttak, samt aktivt velge ønskede analyser/analysepakker på skjemaets bakside. Ta kontakt med oss for hjelp med prøveinnlevering eller analysevalg.

 Foto: Cathrine Dokken Belsheim

NB! Det er viktig at kunder fyller ut følgeskjema. Husk å påføre dato og klokkeslett for prøveuttak, samt aktivt velge ønskede analyser/analysepakker på skjemaets bakside.

 

Bestill prøvetakingsutstyr