IMG_8665_ny_Stor.jpg

Prøveemballasje

Krav til emballasje for vannprøver, prøver til bakteriologisk undersøkelse og næringsmidler.

Vannprøver må tas ut i sterile prøveflasker. Prøveflasker for drikkevann får du ved laboratoriet, på Mattilsynet og i alle kommunene i både Valdres og Hallingdal (servicetorgene/teknisk etat/noen renseanlegg). Klorert vann, både drikkevann og bassengvann, må tas ut på flasker som er tilsatt natriumtiosulfat.

Prøver til bakteriologisk undersøkelse må tas ut i sterile flakser/beger. Vi har spesielle flasker for innsending av prøver til kjemisk undersøkelse.
Næringsmidler kan som regel leveres i embalasjen som brukes ved produksjon. Ved behov får du nødvendig embalasje til prøveuttak og oppbevaring fra laboratoriet.

 

 

 

 

Emballasje

Er det vanskelig å skaffe nødvendig emballasje/prøvetakingsutstyr, kan vi sende det til deg via posten. Det vil da tilfalle et admin.gebyr samt portokostnad
Kontakt oss gjerne dersom det er behov for/ønskelig at vi sender nødvendig emballasje per post.

Bestill prøvetakingsutstyr