Metodeoversikt

 

Oversikten under viser til de metoder vi benytter ved utføring av analyser her på laboratoriet. Ta kontakt med oss for hjelp med valg av analyser.

Ikke akkrediterte analyser er merket med *

Mikrobiologiske analyser - rentvann og badebassengvann

Heterotroft kimtall 22°C NS-EN ISO 6222
Heterotroft kimtall 37°C NS-EN ISO 6222
Koliforme bakterier og Escherichia coli (E.coli) NS-EN ISO 9308-2
Clostridium perfringens NS-EN ISO 14189:2016
Pseudomonas aeruginosa AFNOR IDX 33/05-03/16

 Mikrobiologiske analyser - rentvann

Intestinale enterokokker                                           NS-EN ISO 7899-2                     


Fysikalske/kjemiske analyser - rentvann og badebassengvann

pH NS-EN ISO 10523
Turbiditet NS-EN ISO 7027-1
Konduktivitet NS-ISO 7888
Farge NS-EN ISO 7887
* UV-transmisjon ved 254 nm, 5 cm Intern metode

 

Mikrobiologiske analyser - næringsmidler

Aerobe mikroorganismer 30°C AFNOR:3M 01/01-09/89
Koliforme bakterier 37°C AFNOR:3M 01/02-09/89 A
Escherichia coli (E.coli) AFNOR:3M 01/08-06/01
Koagulasepositive stafylokokker AFNOR:3M 01/09-04/03 A
Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse AFNOR UNI 03/04-04/05
Salmonella, kvalitativ analyse AFNOR UNI 03/06-12/07
* Mugg og gjær AFNOR 3M 01/13-07/14
* Anaerobe, sulfittreduserende bakterier NMKL nr. 56

 

Andre analyser 

* Hardhet, hurtigtest i drikkevann Hurtigtest
Radiocesium i næringsmidler Intern metode