Metodeoversikt

 

Oversikten under viser til de metoder vi benytter ved utføring av analyser her på laboratoriet.

Ikke akkrediterte analyser er merket med *

Mikrobiologiske analyser - rentvann og badebassengvann

Heterotroft kimtall 22°C NS-EN ISO 6222
Heterotroft kimtall 37°C NS-EN ISO 6222
Koliforme bakterier og Escherichia coli (E.coli) NS-EN ISO 9308-2
Clostridium perfringens NS-EN ISO 14189:2016
Pseudomonas aeruginosa AFNOR IDX 33/05-03/16

 Mikrobiologiske analyser - rentvann

Intestinale enterokokker                                           NS-EN ISO 7899-2                     


Fysikalske/kjemiske analyser - rentvann og badebassengvann

pH NS-EN ISO 10523
Turbiditet NS-EN ISO 7027-1
Konduktivitet NS-ISO 7888
Farge NS-EN ISO 7887
* UV-transmisjon ved 254 nm, 5 cm Intern metode

 

Mikrobiologiske analyser - næringsmidler

Aerobe mikroorganismer 30°C AFNOR:3M 01/01-09/89
Koliforme bakterier 37°C AFNOR:3M 01/02-09/89 A
Escherichia coli (E.coli) AFNOR:3M 01/08-06/01
Koagulasepositive stafylokokker AFNOR:3M 01/09-04/03 A
Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse AFNOR UNI 03/04-04/05
Salmonella, kvalitativ analyse AFNOR UNI 03/06-12/07
* Mugg og gjær AFNOR 3M 01/13-07/14
* Anaerobe, sulfittreduserende bakterier NMKL nr. 56

 

Andre analyser 

* Hardhet, hurtigtest i drikkevann Hurtigtest
Radiocesium i næringsmidler Intern metode
* Radon-sporfilm, måling i bolighus  Intern metode