Metodeoversikt

 

Mikrobiologiske analyser - drikkevann

Heterotroft kimtall 22°C NS-EN ISO 6222
Heterotroft kimtall 37°C NS-EN ISO 6222
Koliforme bakterier + Escherichia coli (E.coli) NS-EN ISO 9308-2
Clostridium perfringens NS-EN ISO 14189:2016
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa NS-EN ISO 16266:2008

 
Fysikalske analyser - drikkevann

Surhetsgrad, pH NS-EN ISO 10523
Turbiditet NS-EN ISO 7027-1
Konduktivititet NS-ISO 7888
Farge NS-EN ISO 7887
UV-transmisjon ved 254 nm, 5 cm Intern metode

 

Mikrobiologiske analyser - næringsmidler

Aerobe mikroorganismer 30°C AFNOR:3M 01/01-09/89
Koliforme bakterier 37°C AFNOR:3M 01/02-09/89 A
Escherichia coli (E.coli) AFNOR:3M 01/08-06/01
Bacillus cereus NMKL nr. 67
Clostridium perfringens NMKL nr. 95
Koagulasepositive staphylokokker AFNOR:3M 01/09-04/03 A
Listeria monocytogenes, kvalitativ analyse AFNOR UNI 03/04-04/05
Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse AFNOR UNI 03/05-09/06
Listeria monocytogenes, kvantitativ analyse, lavt nivå AFNOR UNI 03/05-09/06
Verifisering av Listeria monocytogenes ved påvisning Intern metode
Salmonella, kvalitativ analyse AFNOR UNI 03/06-12/07
Mugg/Gjær AFNOR 3M 01/13-07/14
Anaerobe, sulfittreduserende bakterier NMKL nr. 56
Enterobacteriaceae AFNOR 3M-01/6-09/97

 

Andre analyser 

Hardhet, hurtigtest i drikkevann Hurtigtest
Radiocesium i næringsmidler Intern metode
Radon-sporfilm, måling i bolighus  Intern metode